Ville Veier

Kunst, kultur og kreativitet
som helsefremmende og forebyggende
arbeid

 

”.. den draumen
at me ein morgenstund
ska glida inn
på ein våg
me ikkje har visst um..”