Produksjoner

Ville Veier har siden oppstart i 2008 laget ulike kunstneriske produksjoner. Dyktige fagfolk fra kunst- og kulturlivet i Stavanger er tilknyttet alle Ville Veiers kreative prosjekter og gjennomføring av disse, og deltakerne er medvirkende i alle ledd av den kreative og kunstneriske prosessen.