Kontakt

—  About me, social media, and how to get in touch

—  Om oss

 

I Ville Veier forenes kunst, kultur, og kreative uttrykk i forebyggende, helsefremmende arbeid. 

Ville Veier er et ideelt AS som tilbyr et unikt og nyskapende konsept og tilbud på landsbasis, for forebygging av utenforskap hos ungdom og unge voksne.

Gjennom kreative uttrykksformer og skapende arbeid som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring, med helhetlig fokus.

 

 

 

 

 

 

—  Besøk oss

Sandvigå 11
4007 Stavanger

Postadresse: 
Ville Veier AS
Pb. 4009
4092 Stavanger

 

Ta kontakt

 

 

TORI

Daglig leder
innsøk / info / generelle forespørsler og henvendelser

tori@ville-veier.com
408 46 578


 

 


 

 

 

 

Copyright © 2017