Tilbud

 

Tilbud

 
VilleVeier10.jpg

Unge voksne / 18 + Fra utenforskap til livsmestring:

Helhetlig arbeidsrettet tiltak

Har du vært utenfor arbeidsliv/skole over en kort eller lengre periode og ønsker deg tilbake? Ønsker du å bli kjent med og ta i bruk nye sider ved deg selv, oppleve mestring og bli inspirert?

Nøkkelord for vårt arbeid i Ville Veier er mestring, personlig vekst og ny læring. Vårt fokus er å styrke selvbildet, mestringstro og psykisk helse. Målgruppen er deg som av ulike årsaker har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning, og ønsker deg tilbake. Gjennom helsefremmende skapende arbeid tilbyr Ville Veier en arena for mestring og utvikling i trygge omgivelser, med helhetlig fokus og tett individuell oppfølging over tid.

I Ville Veier har du dine egne individuelle behov og mål på veien mot å komme tilbake til arbeid / utdanning. Det kan være du trenger å styrke din selvfølelse, selvtillit og mestringstro. Kanskje du ikke enda har funnet det rette arbeidet eller utdanningen for deg. Kanskje du av ulike grunner ikke har klart eller kunnet gjennomføre et arbeid eller utdanning tidligere og nå ønsker å få det til. Gjennom vårt program vil du kunne gjøre deg nye erfaringer om deg selv og egne ressurser, finne ut av hva du vil jobbe med eller utdanne deg til og finne troen og styrken du trenger til å gå den veien du vil videre.

Vi tilbyr kartlegging og tett oppfølging ut i arbeid og utdanning og bistår deg på din unike vei. Vi er opptatt av at du kommer ut i et arbeid / utdannigsløp som er riktig for deg og som du trives med. Vi har gjennom årene formidlet deltakerne våre ut i flere ulike, spennende og meningsfulle yrker og utdanninger med svært gode tilbakemeldinger fra alle våre deltakere.

Du søkes inn til oss gjennom ditt lokale NAV kontor / veileder. 

Ta kontakt med Tori for ytterlig informasjon: tori@ville-veier.com / 40846578 

 

Ungdom / 15 - 17 år

Et unikt tilbud i Stavanger! 

Ønsker du en inspirerende plass å være på fritiden? Har du lyst til å utforske nye sider ved deg selv? Oppdage at du kan mer enn du tror? Finne din egen vei, bli mer av den du er?

Gjennom drama og teater, musikk, foto, tegning og maling vil du få mulighet til å gjøre deg nye erfaringer om deg selv sammen med andre! 
Vi fokuserer på mestring, glede og inspirasjon! 

Tilbudet er finansiert av TDVeen

TID: TORSDAGER 18 - 20
OPPSTART: Kontinuerlig opptak

Påmelding / info: tori@ville-veier.com / 40846578 

 
VilleVeier2.jpg

Ungdom / Unge voksne - forebyggingstiltak mot frafall i skole og utenforskap

Vi ønsker med dette tilbudet å bidra med nytenkning rundt den økende problematikken og antallet drop outs blant dagens unge. Vi er veldig glad for å kunne tilby et etterlengtet alternativ for forebygging av utenforskap.  

Å styrke selvfølelse, selvtillit og mestringstro er essesielt i vårt forebyggingsarbeid for å fremme en god psykisk helse, handlingskompetanse og generell livsmestring. Dette mener vi er viktige faktorer for å styrke den enkelte ungdom på veien. 

Vår tiltakspakke for forebygging av frafall og utenforskap består av deltakelse i vårt opplæringsprogram der vi bruker kreative uttrykksmetoder i et helsefremmende ressursbasert perspektiv, kombinert med tett individuell oppfølging for gjennomføring av skole / utdanningsløp for deg som har fallt ut eller står i fare for å falle ut av VGS.

Ta kontakt for ytterlig informasjon. 

 


Ville Veier tilbyr foredrag om temaer knyttet til vårt arbeid og metoder ved forespørsel:

• Kreative og kunstbaserte metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid.


• Kunst, Kultur og Helse i et helhetlig perspektiv - hvorfor er dette viktig for oss? Salutogenese - fokus og bevisstgjøring på styrkende faktorer som fremmer god og helhetlig helse for den enkelte. 


• Forebygging av utenforskap - om å tenke nytt! Skapende arbeid som helsefremmende metode. Om å bli sett, indre motivasjon, aksept og mestringstro.


• Grunder og Sosial Entreprenør - hva er viktig for deg og hva kan du gi videre? Hvordan gjøre en forskjell?

• "Mot til å skape seg selv" Skapende endringsarbeid som helsefremmende ressursbasert tilnærming for unge i utenforskap.


• De Ville Veiene - mot til å gå din egen vei. Ut av komfortsonen for forandring og vekst.


• Finne veien i et uoversiktelig landskap. Hvordan styrke det indre kompasset? Om veiledning og finne hjem i seg selv. 


• "Generasjon prestasjon" - estetisk og kreative uttrykk som en motpol. Om skapende arbeid med fokus på prosess. Om å styrke selvfølelse og selvtillit, selvhevdelse, mot, mestring, egenart og senke perfeksjonsjag. Å kunne si seg god nok. Hvordan stå i mot ytre press ved å styrke egen målestokk, resiliens og robusthet. 


• Hvem og hvor er flokken min? Om identitet og tilhørighet. 

 

 
paafugl.jpg

Frivillig arbeid og engasjement

Fra høsten 2019 bidrar Ville Veier til frivillig og veldedig arbeid som en del av vårt program og arbeidstrening i tillegg til ordinær arbeidspraksis. Vårt fokus på å gi videre er noe deltakerne finner meningsfullt og er et bevisst fokus i alt vi foretar oss. Alle billettinntekter fra våre produksjoner går hvert år til ulike veldedige formål / organisasjoner valgt av deltakerne selv.

 

 

Copyright © 2019