Tilbud

 

Tilbud

 
VilleVeier10.jpg

Unge voksne / 18 + Fra utenforskap til livsmestring:

Arbeidsrettet tiltak

Har du vært utenfor arbeidsliv/skole over en kort eller lengre periode og ønsker deg tilbake? Ønsker du å bli kjent med og ta i bruk nye sider ved deg selv og bli inspirert? Da kan Ville Veier være noe for deg! 

Nøkkelord for vårt arbeid i Ville Veier er mestring, personlig vekst og ny læring. Målgruppen er deg som av ulike årsaker har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning, og ønsker deg tilbake. 

I Ville Veier har du dine egne individuelle mål på veien mot å komme tilbake til arbeid / utdanning. Det kan være du trenger å styrke din selvfølelse, selvtillit og mestringstro. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative utrykksformer som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring og utvikling i trygge omgivelser, med helhetlig fokus og tett individuell oppfølging over tid. Gjennom ulike skapende øvelser, oppgaver og prosjekt vil du bli utfordret ved å gå ut av komfortsonen din, gjøre nye erfaringer om deg selv, oppdage og utforske egne iboende ressurser, talent og uttrykk. Ved å delta i vårt program skapes vekst og endring på flere nivå, og det overordna målet er å komme ut i eller tilbake til ordinært arbeid/opplæringsløp.

Du søkes inn til oss gjennom ditt lokale NAV kontor / veileder. 

Ta kontakt med Tori for ytterlig informasjon: tori@ville-veier.com / 40846578 

 

Ungdom / 15 - 17 år

Et unikt tilbud i Stavanger! 

Ønsker du en inspirerende plass å være på fritiden? Har du lyst til å utforske nye sider ved deg selv? Oppdage at du kan mer enn du tror? Finne din egen vei, bli mer av den du er?

Gjennom drama og teater, musikk, foto, tegning og maling vil du få mulighet til å gjøre deg nye erfaringer om deg selv sammen med andre! 
Vi fokuserer på mestring, glede og inspirasjon! 

Tilbudet er finansiert av TDVeen, og deltaker kontigent er sponset av Stavanger kommune - Ungdom og fritid! 

TID: TORSDAGER 18 - 20
OPPSTART: 6 SEPTEMBER 2018 / Kontinuerlig opptak

Påmelding / info: tori@ville-veier.com / 40846578 

 
VilleVeier2.jpg

Ungdom / Unge voksne - forebyggingstiltak mot frafall i skole og utenforskap

Vi ønsker med dette tilbudet å bidra med nytenkning rundt den økende problematikken og antallet drop outs blant dagens unge. Vi er veldig glad for å kunne tilby et etterlengtet alternativ for forebygging av utenforskap.  

Å styrke selvfølelse, selvtillit og mestringstro er essesielt i vårt forebyggingsarbeid for å fremme en god psykisk helse, handlingskompetanse og generell livsmestring. Dette mener vi er viktige faktorer for å styrke den enkelte ungdom på veien. 

Vår tiltakspakke for forebygging av frafall og utenforskap består av deltakelse i vårt opplæringsprogram der vi bruker kreative uttrykksmetoder i et helsefremmende ressursbasert perspektiv, kombinert med tett individuell oppfølging for gjennomføring av skole / utdanningsløp for deg som har fallt ut eller står i fare for å falle ut av VGS.

Ta kontakt for ytterlig informasjon. 

 

Foredrag

Ville Veier tilbyr foredrag om temaer knyttet til vårt arbeid og metoder ved forespørsel. 

• Kreative og kunstbaserte metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid.


• Kunst, Kultur og Helse i et helhetlig perspektiv - hvorfor er dette viktig for oss? Salutogenese - fokus og bevisstgjøring på styrkende faktorer som fremmer god og helhetlig helse for den enkelte. 


• Forebygging av utenforskap - om å tenke nytt! Skapende arbeid som helsefremmende metode. Om å bli sett, indre motivasjon, aksept og mestringstro.


• Grunder og Sosial Entreprenør - hva er viktig for deg og hva kan du gi videre? Hvordan gjøre en forskjell?

• "Mot til å skape seg selv!" Skapende endringsarbeid som helsefremmende ressursbasert tilnærming for unge i utenforskap.


• De Ville Veiene - mot til å gå din egen vei. Ut av komfortsonen for forandring og vekst! 


• Å stå alene og finne veien i et uoversiktelig landskap. Hvordan styrke det indre kompasset? Om veiledning og finne hjem i seg selv. 


• "Generasjon prestasjon" - estetisk og kreative uttrykk som en motpol. Om skapende arbeid med fokus på prosess. Om å styrke selvfølelse og selvtillit, selvhevdelse, mot, mestring, egenart og senke perfeksjonsjag. Å kunne si seg god nok. Hvordan stå i mot ytre press ved å styrke egen målestokk, resiliens og robusthet. 


• Hvem og hvor er flokken min? Om identitet og tilhørighet. 


 

 
paafugl.jpg

Produksjoner

Ville Veier har siden oppstart i 2008 laget ulike kunstneriske offentlige produksjoner. Dyktige fagfolk fra kunst og kulturlivet i Stavanger er tilknyttet alle Ville Veiers kreative prosjekt og gjennomføring av disse. Deltakerne er medvirkende i alle ledd av av den kreative og kunstneriske prosess, der opplevelsen av å skape fra idè til produkt, og ansvaret og arbeidet som ligger i det, har unik overføringsverdi til andre områder i livet. 

 

2018: "En dag i livet" // Basert på Bikubesong av Frode Grytten og Lasse Kolsrud // forestilling// drama / teater // Det gamle grafiske museum                                                                                                                                        2017: "ROMSTERING"  forestilling // drama / teater / musikk / installasjon / performance // av Ville Veier // Det gamle Grafiske Museum
2016: "Transit" Kortfilm av Ville Veier // Premiere SF Kino
2015:  Studioinnspilling // Musikkprosjekt
2014:  Julekonsert // Musikkprosjekt // Det gamle Grafiske Museum
2014:  Eventyr for barn av Ville Veier // For barnehager i Stavanger
2013: "Kom!" teaterproduksjon // av Benedicte Clausen / Line Larsen // Tou Scene
2011: "Bikubesong" teaterproduksjon  // av Ville Veier // Frode Grytten/Lasse Kolsrud // Tou Scene
2010: "Lys" teaterproduksjon // av Lars Norén // Tou Scene
2009: "Å spise blomster til frokost" // teaterproduksjon basert på Synne Sun Løes bok //   Tou Scene
2008: "Først blir man jo født" teaterproduksjon // av Line Knutzon // Tou Scene

Ville Veiers produksjoner er blitt offentlig fremført ved: 

Tou Scene, Gamle Grafiske Museum, Hemingstad Kultursenter, Rogaland Teater // Teatoriet Cafe, Sola Strand Hotel, Stiftelsen Psykiatrisk opplysning // konferanse Work in Progress, JobbAktiv // konferanse Unge og løsninger i arbeidslivet, Helsedirektoratet // Kompetansesentersamling, UiS // LO seminar, HUSK-Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland // Formidlingskonferanse

 

 

 

 

Copyright © 2017