Produksjoner

Produksjoner

Ville Veier har siden oppstart i 2008 laget ulike kunstneriske produksjoner. Deltakerne er medvirkende i alle ledd av av den kreative og kunstneriske prosess, der erfaringen med å skape og gjennomføre fra idè til produkt har unik overføringsverdi. Dyktige fagfolk fra kunst og kulturlivet i Stavanger er tilknyttet alle Ville Veiers kreative prosjekt og gjennomføring av disse. Ville Veiers produksjoner med offentlige visninger har hatt stor suksess med fulle hus og utsolgte forestillinger alle år.

2019: Mablis festivalen 2019 // Kunstprosjekt / skulptur / installasjon / drama /musikk // Mablis festivalen, festivalområdet i Vålandsskogen

2018: "En dag i livet" // Teaterproduksjon av Ville Veier - Basert på Bikubesong av Frode Grytten og Lasse Kolsrud // Det gamle grafiske museum

2017: "ROMSTERING" / Kunstprosjekt - / drama / teater / musikk / installasjon / performance // av Ville Veier // Det gamle Grafiske Museum

2017: XMASYLUM / Sandvigå 24


2016: "TRANSIT" / Kortfilm / av Ville Veier // Premiere SF Kino


2015: Studioinnspilling // Musikkprosjekt // BAND


2014: Julekonsert // Musikkprosjekt // Det gamle Grafiske Museum


2014: Eventyr for barn av Ville Veier // Barnehager i Stavanger


2013: "Kom!" teaterproduksjon // av Benedicte Clausen / Line Larsen // Tou Scene


2011: "Bikubesong" teaterproduksjon // av Ville Veier // Frode Grytten/Lasse Kolsrud // Tou Scene


2010: "Lys" teaterproduksjon // av Lars Norén // Musikk av Line Larsen // Tou Scene / Scene 1


2009: "Å spise blomster til frokost" // teaterproduksjon basert på Synne Sun Løes bok // Tou Scene


2008: "Først blir man jo født" teaterproduksjon // av Line Knutzon // Tou Scene -Ølhallen

Ville Veiers produksjoner er blitt offentlig fremført ved: 

Tou Scene, Gamle Grafiske Museum, Hemingstad Kultursenter, Rogaland Teater // Teatoriet Cafe, Sola Strand Hotel, Stiftelsen Psykiatrisk opplysning // konferanse Work in Progress, JobbAktiv // konferanse Unge og løsninger i arbeidslivet, Helsedirektoratet // Kompetansesentersamling, UiS // LO seminar, HUSK-Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland // Formidlingskonferanse