Om oss

Om oss

 
 

Ville Veier - kunst, kultur og kreativitet i helsefremmende og forebyggende arbeid

Ville Veier tilbyr et unikt og nyskapende konsept og tilbud i landssammenheng for å styrke psykisk helse og livsmestring hos ungdom og unge voksne. 

Gjennom kreative uttrykksformer og skapende arbeid som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring, med et helhetlig fokus. 

Vårt konsept og metode kombinerer skapende og kreativt arbeid med tett individuell veiledning og oppfølging over tid for å styrke den enkeltes psykiske helse, livsmestring og livskvalitet gjennom salutogen tilnærming og recovery perspektiv. 

I vårt program får deltakere styrke sin personlige, sosiale og arbeidsmessige kompetanse. Deltakerne får bevisstgjøre egne ressurser, skape sin egen historie, og mot til å finne og gå sin egen vei.

I det skapende og kreative arbeidet går vi ut av komfortsonen, utfordrer begrensninger, utforsker nye muligheter og tilegner oss nye verdifulle erfaringer om oss selv og verden rundt oss. Vi tar i bruk iboende ressurser og tilegner oss ny personlig og sosial kompetanse gjennom bevisstgjøring og handling. Denne prosessen har en unik overføringsverdi til flere områder i livet. Mestringstro, identitet, selvfølelse, felleskap og tilhørighet er viktige nøkkelord i prosessen. 

I vårt program har vi lengre kunstneriske prosjekter der deltakerene skaper og utvikler fra ide til produkt der den enkeltes handlingskompetanse blir styrket. Vårt fokus er prosess, mestring og gjennomføring. Vi har gjennom årene laget flere profesjonelle produksjoner med offentlige fremføringer i samarbeid med fagfolk og pedagoger fra kunst og kulturlivet. 

Ville Veier ble grunnlagt i 2012 av de Sosiale Entreprenørene Line og Tori. Ville Veier ble i 2015 er et ideelt AS. I 2017 har Ville Veier inngått forskningssamarbeid med NTNU som omtaler Ville Veiers arbeid som pionerarbeid i norsk kontekst. 

 

samarbeidspartnere
 
 

Copyright © 2017