Formidling

Foredrag

“Fra utenforskap til mestring”

Trippelkonferansen 2019 - Trippekonferansen er en årlig konferanse om sosialt entreprenørskap og samfunnsengasjement.

Arr: Trippelkonferansen, Stavanger, 14.03.19

“Teater som arena for vekst og endring for unge voksne utenfor utdanning og arbeidsliv”

Konferanse Helsefremmende drama og teater
Arr: NTNU, institutt for psykisk helse og institutt for kunst –og medievitenskap.
25.10.18 Trondheim

 

“Kunst, kultur og kreativitet i helsefremmende og forebyggende arbeid”

Ettervernskonferansen ” Ka då ittepå”
Arr: Stavanger kommune v/Ungbo og Barneverntjenesten
19.10.18

 

“Mot til å skape – seg selv

Rus og psykisk helse kongressen 2018
Arr. Faglig forum, Oslo
06.02.18

 

“Ville Veier – På vei mot arbeid og utdanning”

Nettverkssamling for Kvalifiseringsprogrammet
Arr. Fylkesmannen
23.11.17

 

“ Mot til å skape – seg selv”

Konferansen Unge med psykiske lidelser og løsning i arbeidslivet
Arr. Jobbaktiv, Oslo
12.06.17

 

“Ville Veier” 

Konferanse Work in progress – Skole og arbeid som medisin
Arr: SUS, psykiatrisk divisjon, NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Psykiatrisk opplysning.
26.05.17

Ville Veier tilbyr foredrag om temaer knyttet til vårt arbeid og metoder ved forespørsel:

• Kreative og kunstbaserte metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid.


• Kunst, Kultur og Helse i et helhetlig perspektiv - hvorfor er dette viktig for oss? Salutogenese - fokus og bevisstgjøring på styrkende faktorer som fremmer god og helhetlig helse for den enkelte. 


• Forebygging av utenforskap - om å tenke nytt! Skapende arbeid som helsefremmende metode. Om å bli sett, indre motivasjon, aksept og mestringstro.


• Grunder og Sosial Entreprenør - hva er viktig for deg og hva kan du gi videre? Hvordan gjøre en forskjell?

• "Mot til å skape seg selv!" Skapende endringsarbeid som helsefremmende ressursbasert tilnærming for unge i utenforskap.


• De Ville Veiene - mot til å gå din egen vei. Ut av komfortsonen for forandring og vekst! 


• Å stå alene og finne veien i et uoversiktelig landskap. Hvordan styrke det indre kompasset? Om veiledning og finne hjem i seg selv. 


• "Generasjon prestasjon" - estetisk og kreative uttrykk som en motpol. Om skapende arbeid med fokus på prosess. Om å styrke selvfølelse og selvtillit, selvhevdelse, mot, mestring, egenart og senke perfeksjonsjag. Å kunne si seg god nok. Hvordan stå i mot ytre press ved å styrke egen målestokk, resiliens og robusthet. 


• Hvem og hvor er flokken min? Om identitet og tilhørighet. 


Publikasjoner

“Fra utenforskap til mestring”

Line Merete Larsen, Tori Nes Aadnesen og Ellen Foyn Bruun.

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, (vol-1) 2–3 | 2018