Tilbud

 
 

 

 
 
 
VilleVeier10.jpg

Unge voksne / 18 + Fra utenforskap til livsmestring:

Helhetlig arbeidsrettet tiltak

Har du vært utenfor arbeidsliv/skole over en kort eller lengre periode og ønsker deg tilbake? Ønsker du å bli kjent med og ta i bruk nye sider ved deg selv, oppleve mestring og bli inspirert?

Nøkkelord for vårt arbeid i Ville Veier er mestring, personlig vekst og ny læring. Vårt fokus er å styrke selvbilde, mestringstro og psykisk helse. Målgruppen er deg som av ulike årsaker har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning, og ønsker deg tilbake. Gjennom helsefremmende skapende arbeid tilbyr Ville Veier en arena for mestring og utvikling i trygge omgivelser, med helhetlig fokus og tett individuell oppfølging over tid.

I Ville Veier har du dine egne individuelle behov og mål på veien mot å komme tilbake til arbeid / utdanning. Det kan være du trenger å styrke din selvfølelse, selvtillit og mestringstro. Kanskje du ikke enda har funnet det rette arbeidet eller utdanningen for deg. Kanskje du av ulike grunner ikke har klart eller kunnet gjennomføre et arbeid eller utdanning tidligere og nå ønsker å få det til. Gjennom vårt program vil du kunne gjøre deg nye erfaringer om deg selv og egne ressurser, finne ut av hva du vil jobbe med eller utdanne deg til og finne troen og styrken du trenger til å gå den veien du vil videre.

Vi tilbyr kartlegging og tett oppfølging ut i arbeid og utdanning og bistår deg på din unike vei. Vi er opptatt av at du kommer ut i et arbeid / utdannigsløp som er riktig for deg og som du trives med. Vi har gjennom årene formidlet deltakerne våre ut i flere ulike, spennende og meningsfulle yrker og utdanninger med svært gode tilbakemeldinger fra alle våre deltakere.

Du søkes inn til oss gjennom ditt lokale NAV kontor / veileder. 

Ta kontakt med Tori for ytterlig informasjon: tori@ville-veier.com / 40846578 

 

Ungdom / 15 -17 år

Et kreativt fritidstilbud i Stavanger for deg som er 15-17 år! 

Ønsker du en inspirerende plass å være på fritiden? Har du lyst til å utforske nye sider ved deg selv? Oppdage at du kan mer enn du tror? Finne din egen vei, bli mer av den du er?

Gjennom drama og teater, musikk, bevegelse, foto og billedkunst vil du få mulighet til å oppdage og utforske egne talent, finne inspirasjon og glede, få nye og gode erfaringer, individuelt og i gruppe!

Vårt fokus er å styrke selvfølelsen, mestring og få nye positive erfaringer om deg selv og den du er!  

TID: TORSDAGER 18-20

OPPSTART: Fortløpende opptak

Tilbudet er gratis og støttet av TDVeen

Vi tilbyr også individuell oppfølging i skole. Ta kontakt for mer informasjon. 

Påmemelding: tori@ville-veier.com / 40846578

 

 

 

 

 

 

Ungdom / Unge voksne - forebyggingstiltak mot frafall i VGS 

Ville Veier er glad for å kunne tilby et etterlengtet alternativ for forebygging av utenforskap. Vi ønsker med dette tilbudet å bidra med nytenkning rundt problematikken av det økende antall drop outs blant dagens unge.

Å styrke selvfølelse, selvtillit og mestringstro er essesielt i vårt forebyggingsarbeid for å fremme en god psykisk helse, handlingskompetanse og generell livsmestring. Dette mener vi er viktige faktorer for å styrke den enkelte ungdom på veien. 

Vår tiltakspakke for forebygging av frafall og utenforskap består av deltakelse i vårt opplæringsprogram der vi bruker kreative uttrykksmetoder i et helsefremmende ressursbasert perspektiv, kombinert med tett individuell oppfølging for gjennomføring av skole / utdanningsløp for deg som har fallt ut eller står i fare for å falle ut av VGS. Vi tilbyr helhetlig og tverrfaglig samarbeid. I kreativt skapende arbeid fokuserer vi på prosess, mestring, gjennomføring, ny læring og erfaring. Dette arbeidet har en unik overføringsverdi. 

Ta kontakt for ytterlig informasjon. 

 

 

Produksjoner

Ville Veier har siden oppstart i 2008 laget ulike kunstneriske, offentlige produksjoner. Dyktige fagfolk fra kunst og kulturlivet i Stavanger er tilknyttet alle Ville Veiers kreative prosjekt og gjennomføring av disse. Deltakerne er medvirkende i alle ledd av av den kreative og kunstneriske prosess, der opplevelsen av å skape fra idè til produkt har unik overføringsverdi. 

2019: Mablis festivalen - Kunstprosjekt

2018: “En dag i livet” - Teaterproduksjon // Gamle Grafiske Museum

2017: "ROMSTERING" - Forestilling // drama / teater / musikk / installasjon / performance // av Ville Veier // Det gamle Grafiske Museum

2017: “Xmasylum” - Teaterprosjekt // Sandvigå


2016: "Transit" - Kortfilm av Ville Veier // Premiere SF Kino Stavanger


2015:  Studioinnspilling // Musikkprosjekt


2014:  Julekonsert // Bandprosjekt // Det gamle Grafiske Museum


2014:  Eventyr for barn av Ville Veier // For barnehager i Stavanger


2013: "Kom!" - Teaterproduksjon // av Benedicte Clausen / Line Larsen // Tou Scene


2011: "Bikubesong" - Teaterproduksjon  // av Ville Veier // Frode Grytten/Lasse Kolsrud // Tou Scene


2010: "Lys" - Teaterproduksjon // av Lars Norén // Musikk av Line Larsen / Tou Scene


2009: "Å spise blomster til frokost" - Teaterproduksjon basert på Synne Sun Løes bok //   Tou Scene


2008: "Først blir man jo født" - Teaterproduksjon // av Line Knutzon // Tou Scene

Ville Veiers produksjoner er blitt offentlig fremført ved: 

Tou Scene, NTNU, Stavanger Grafiske Museum, Hemingstad Kultursenter, Rogaland Teater // Teatoriet Cafe, NTNU, Sola Strand Hotel, Stiftelsen Psykiatrisk opplysning // konferanse Work in Progress, JobbAktiv // konferanse Unge og løsninger i arbeidslivet, Helsedirektoratet // Kompetansesentersamling, UiS // LO seminar, HUSK-Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland // Formidlingskonferanse

 

 

 

Workshop 

Vi skreddersyr etter ønsket tema.