Ville Veier møter H.K.H Kronprins Haakon

I anledning kronprinsens besøk i Stavanger i dag fikk Ville Veier æren av å bli invitert til et privat møte for å fortelle om vårt arbeid og metode! To av våre deltakere fikk fortelle sin historie og deres erfaringer om hva som har hjulpet dem, og hva som har vært viktige faktorer på veien ut i eller tilbake til arbeid/utdanning. Vi er veldig takknemlig og stolt over å få bidra til fokus på ulike årsaker til utenforskap, og hvordan å komme tilbake. 

tori aadnesen