Ville Veier presenterer forestillingen "ROMSTERING" - en krysning mellom performance, musikk, teater og installasjon

Ville Veier er i gang med nytt prosjekt og nybrottsarbeid atter en gang! Denne våren utfordrer vi publikum til å vandre igjennom vår forestilling "ROMSTERING" 

Man vil gå igjennom en krysning mellom performance, musikk, teater og installasjon.

Deltakerene har alle sitt eget "verk" som finner sted i de ulike rommene i det gamle Grafiske Museum.

Deltakerene har jobbet med tematikken "hva rommer oss mennesker" og vi utforsker våre indre rom, rommene mellom oss, det som er skjult, mellommenneskelige relasjoner, møter, reaksjoner og adferd på godt og vondt. 

Publikum vil bli ledet og kanskje villedet igjennom en forestilling som vil både kunne utfordre og inspirere den som observerer. I møte med andre ser man seg selv. Og i seg selv ser man andre.

tori aadnesen