"Fra utenforskap til mestring" Publikasjon i DRAMA - Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

“Fra utenforskap til mestring”

Line Merete Larsen, Tori Nes Aadnesen og Ellen Foyn Bruun.

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 2–3 | 2018


tori aadnesen