Ville Veier er foredragsholder på Folkehelsekonferansen 2019

Folkehelsekonferansen 2019: Livskvalitet og psykisk helse - Nye perspektiver på folkehelse?

“Teater som arena for livsmestring” Hvordan kan deltakelse i kunstnerisk virksomhet og det å uttrykke seg kreativt bidra til bedre psykisk helse og livsmestring? 
Presentasjonen vil dele funn fra et forskningssamarbeid mellom NTNU og det sosiale entreprenørskapet Ville Veier i Stavanger. Ville Veier tilbyr et unikt og nyskapende konsept og tilbud på landsbasis, for å styrke psykisk helse og livsmestring, samt forebygge utenforskap hos ungdom og unge voksne. 
Ellen Foyn Bruun, førsteamanuensis NTNU, og Tori Nes Aadnesen og Line Merete Larsen, ledere av Ville Veier Stavanger

Folkehelsekonferansen er en konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming og arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, Program bilfritt byliv.

Sted: Radisson Blue Scandinavia Hotell, Oslo 14.-15. oktober 2019

https://folkehelsekonferansen.no


tori aadnesen