Ville Veier skal forebygge frafall i VGS

Ville Veier tilbyr et nytenkende forebyggingstiltak mot frafall i VGS

Ville Veier er veldig glad for å kunne tilby et etterlengtet alternativ for forebygging av utenforskap grunnet frafall i den videregående skolen. Vi ønsker med dette tilbudet å bidra med nytenkning rundt problematikken av det økende antall drop outs blant dagens unge.

Å styrke selvfølelse, selvtillit og mestringstro er essesielt i vårt forebyggingsarbeid for å fremme en god psykisk helse, handlingskompetanse og generell livsmestring. Dette mener vi er viktige faktorer for å styrke den enkelte ungdom på veien. 

Vår tiltakspakke for forebygging av frafall og utenforskap består av deltakelse i vårt opplæringsprogram der vi bruker kreative uttrykksmetoder i et helsefremmende ressursbasert perspektiv, kombinert med tett individuell oppfølging for gjennomføring av skole / utdanningsløp for deg som har fallt ut eller står i fare for å falle ut av VGS.

Vi tilrettelegger og tilbyr et helhetlig og tverrfaglig samarbeid med alle instanser rundt den enkelte ungdom for solid oppfølging og samarbeid i alle ledd. 

I kreativt skapende arbeid fokuserer vi på prosess, mestring, gjennomføring, ny læring og erfaring. Dette arbeidet har en unik overføringsverdi, og vil styrke ungdommens handlingskompetanse og ferdigheter for å nå egne mål. 

OPPSTART HØSTEN 2018

Ta kontakt for mer informasjon

tori aadnesen