Ville Veier er foredragsholder på Rus og Psykisk helse kongressen i Oslo 2018. Presentasjon av "Dramaterapi med personer utenfor ordinært arbeidsliv"- et forskningssamarbeid med NTNU

Faglig forum arrangerer den 9. Rus og Psykisk helse kongressen i Oslo kongressenter 5.-7. februar. Her vil Ville Veier sammen med Ellen Foyn Bruun - førsteamanuensis i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, presentere deler av vårt forskningssamarbeid med kreative metoder som helsefremmede og forebyggende arbeid: "Dramaterapi med personer utenfor ordinært arbeidsliv". 

tori aadnesen