Ville Veier plukket ut som en av TDVeens satsinger på Sosialt Entreprenørskap

Ville Veier har blitt plukket ut som en av fem sosiale entreprenører av TDVeen i Stavanger for stor tro på vårt unike konsept og arbeide. Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør. Vi vil med deres støtte kunne videreføre vårt allerede eksisterende tilbud i tillegg til nå også kunne tilby ungdom en arena for mestring, personlig vekst og ny læring, med mål om å fullføre utdannelseløp og videre ut i arbeid.

Eli Tangen