Formidling

Foredrag

“Teater som arena for livsmestring”

Folkehelsekonferansen 2019 - Livskvalitet og psykisk helse

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen (NOPHA) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, Program bilfritt byliv.

Sted: Radisson Blue Scandinavia Hotell, Oslo 14.-15. oktober 2019

“Ville Veiers modell og metoder; Mestring, personlig vekst og ny læring i arbeidrettet tiltak”

Konferanse NAV tiltak Sør - Vest Norge.

Sola Strand Hotell, Stavanger 3.september 2019.

Arr: NAV

“Fra utenforskap til mestring”

Trippelkonferansen 2019 - Trippekonferansen er en årlig konferanse om sosialt entreprenørskap og samfunnsengasjement.

Arr: Trippelkonferansen, Stavanger, 14.03.19

“Teater som arena for vekst og endring for unge voksne utenfor utdanning og arbeidsliv”

Konferanse Helsefremmende drama og teater
Arr: NTNU, institutt for psykisk helse og institutt for kunst –og medievitenskap.
25.10.18 Trondheim; Medisinsk fakultet, NTNU

 

“Kunst, kultur og kreativitet i helsefremmende og forebyggende arbeid”

Ettervernskonferansen ” Ka då ittepå”
Arr: Stavanger kommune v/Ungbo og Barneverntjenesten
19.10.18

 

“Mot til å skape – seg selv

Rus og psykisk helse kongressen 2018
Arr. Faglig forum, Oslo
06.02.18

 

“Ville Veier – På vei mot arbeid og utdanning”

Nettverkssamling for Kvalifiseringsprogrammet
Arr. Fylkesmannen
23.11.17

 

“ Mot til å skape – seg selv”

Konferansen Unge med psykiske lidelser og løsning i arbeidslivet
Arr. Jobbaktiv, Oslo
12.06.17

 

“Ville Veier” 

Konferanse Work in progress – Skole og arbeid som medisin
Arr: SUS, psykiatrisk divisjon, NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Psykiatrisk opplysning.
26.05.17


Publikasjoner

“Fra utenforskap til mestring”

Line Merete Larsen, Tori Nes Aadnesen og Ellen Foyn Bruun.

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, vol-1 2–3 | 2018