Ville Veier

Kunst, kultur og kreativitet
i helsefremmende og forebyggende
arbeid.

 

”.. den draumen
at me ein morgenstund
ska glida inn
på ein våg
me ikkje har visst um..”