Tilbud

 

Tilbud

 
VilleVeier10.jpg

Unge voksne / 18 + Fra utenforskap til livsmestring:

Arbeidsrettet tiltak

Har du vært utenfor arbeidsliv/skole over en kort eller lengre periode og ønsker deg tilbake? Ønsker du å bli kjent med og ta i bruk nye sider ved deg selv og bli inspirert? Da kan Ville Veier være noe for deg! 

Nøkkelord for vårt arbeid i Ville Veier er mestring, personlig vekst og ny læring. Målgruppen er deg som av ulike årsaker har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning, og ønsker deg tilbake. 

I Ville Veier har du dine egne individuelle mål på veien mot å komme tilbake til arbeid / utdanning. Det kan være du trenger å styrke din selvfølelse, selvtillit og mestringstro. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative utrykksformer som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring og utvikling i trygge omgivelser, med helhetlig fokus og tett individuell oppfølging over tid. Gjennom ulike skapende øvelser, oppgaver og prosjekt vil du bli utfordret ved å gå ut av komfortsonen din, gjøre nye erfaringer om deg selv, oppdage og utforske egne iboende ressurser, talent og uttrykk. Ved å delta i vårt program skapes vekst og endring på flere nivå, og det overordna målet er å komme ut i eller tilbake til ordinært arbeid/opplæringsløp.

Du søkes inn til oss gjennom ditt lokale NAV kontor / veileder. 

Ta kontakt med Tori for ytterlig informasjon: tori@ville-veier.com / 40846578 

 

Ungdom / 15 - 17 år

Et unikt tilbud i Stavanger! 

Ønsker du en inspirerende plass å være på fritiden? Har du lyst til å utforske nye sider ved deg selv? Oppdage at du kan mer enn du tror? Finne din egen vei, bli mer av den du er?

Gjennom drama og teater, musikk, foto, tegning og maling vil du få mulighet til å gjøre deg nye erfaringer om deg selv sammen med andre! 
Vi fokuserer på mestring, glede og inspirasjon! 

Tilbudet er finansiert av TDVeen

TID: TORSDAGER 18 - 20
OPPSTART: Kontinuerlig opptak

Påmelding / info: tori@ville-veier.com / 40846578 

 
VilleVeier2.jpg

Ungdom / Unge voksne - forebyggingstiltak mot frafall i skole og utenforskap

Vi ønsker med dette tilbudet å bidra med nytenkning rundt den økende problematikken og antallet drop outs blant dagens unge. Vi er veldig glad for å kunne tilby et etterlengtet alternativ for forebygging av utenforskap.  

Å styrke selvfølelse, selvtillit og mestringstro er essesielt i vårt forebyggingsarbeid for å fremme en god psykisk helse, handlingskompetanse og generell livsmestring. Dette mener vi er viktige faktorer for å styrke den enkelte ungdom på veien. 

Vår tiltakspakke for forebygging av frafall og utenforskap består av deltakelse i vårt opplæringsprogram der vi bruker kreative uttrykksmetoder i et helsefremmende ressursbasert perspektiv, kombinert med tett individuell oppfølging for gjennomføring av skole / utdanningsløp for deg som har fallt ut eller står i fare for å falle ut av VGS.

Ta kontakt for ytterlig informasjon. 

 


 

 
paafugl.jpg

 

 

Copyright © 2019